Groen wil dat stadsbestuur sloop van pand Nuytten tegenhoudt


Op 31 januari 2018 maakt vzw Dement bekend in haar nieuwsflits dat er een sloopaanvraag werd ingediend voor het pand-Nuytten aan het Prinses Clementinaplein 14-16. Groen voerde reeds actie aan het pand in november 2016, toen bleek dat het te koop stond en schepen Claeys in de pers uitlatingen deed over een mogelijkheid tot hoogbouw op die plaats.

 

Gemeenteraadslid Natacha Waldmann: “Schepen Claeys gaf in 2016 al in de pers aan dat hij niet afkerig stond ten aanzien van een nieuwbouw op die plaats, maar dat het op dat moment niet aan de orde was. Groen heeft toen aan de alarmbel getrokken en geïnterpelleerd in de gemeenteraad. Hierbij gaf schepen Claeys aan dat hij het plein wou behouden en dat hoogbouw niet aan de orde was. De plannen die nu voorliggen maken gewag van een modern nieuwbouwappartement. Voor Groen kan dit absoluut niet.

 

” Het pand met nummer 14 is terug te vinden op de lijst met locuswaarden en door de erfgoedcommissie A.be als volgt beoordeeld: “ bouwfysisch is er geen enkel element dat een sloop rechtvaardigt” Ondanks een zeer duidelijk advies van de erfgoedcommissie liet schepen van onroerend erfgoed Kurt Claeys uitschijnen dat een sloop voor het stadsbestuur toch een optie blijft, indien zou blijken dat de vervangbouw kwalitatief genoeg is. Dit zegt veel. De Stad heeft een commissie in het leven geroepen wiens adviezen ze naar goeddunken naast zich neerlegt. “Als de Stad haar eigen principes rond erfgoedbeleid volgt kan ze geen sloop toestaan voor dit pand.” vervolgt Natacha Waldmann. “Het Oostendse erfgoedbeleid zorgt eerder voor een versnelde afbraak dan voor een behoud van ons patrimonium. Dat is de wereld op zijn kop. Historische panden zijn de ziel van onze stad en geven uitstraling aan Oostende.

Net daarom ijvert Groen consequent voor een respectvol beleid, tegen de sloophamer in. Wij vragen het behoud van het unieke karakter van dit plein. Een actieve bemiddelende rol in de onderhandelingen met de eigenaar, en een begeleidend traject met een focus op renovatie en herbestemming is het minste wat we van een bestuur die naam waardig kunnen verwachten in dergelijke dossiers.” Groen zal hierover ook interpelleren op de Gemeenteraad van februari 2017.

 

Natacha Waldmann Gemeenteraadslid Groen